در حال حاظر فقط موتور برق هواسدان دارای گارانتی رسمی می باشد

کارت گارانتی موتور برق هواسدان
کارت گارانتی موتور برق هواسدان