فرصت برگشت و مرجوع کردن کالا تا 1 هفته بعد از خرید می باشد. با توجه به شرایط زیر:

شرایط برگشت کالا

کالا باید سالم و استفاده نشده باشد و در بسته بندی اصلی و کارخانه ای باشد. حتما قبل از ارسال با ما هماهنگ کنید.

هزینه برگشت کالا با خریدار می باشد.

برگشت وجه پرداختی

پرداخت بعد از دریافت کالا مرجوعی و احراز شرایط برگشت در مدت 3 تا 7 روز به همان حسابی که از آن خریداری شده، پرداخت خواهد شد. چنانچه هزینه هایی بابت برگشت کالا به فروشنده تحمیل شود از مبلغ خریداری کسر و به خریدار پرداخت خواهد شد.

تعویض

در صورتی که کالا سالم و استفاده نشده باشد قابل تعویض با دیگر مدل های موجود می باشد. اگر قیمت مدل انتخابی با کالا خریداری شده متفاوت باشد، تفاوت قیمت گرفته یا پس داده میشود.

هزینه ارسال کالا

هزینه های ارسال کالا به عهده خریدار می باشد

موارد دیگر

لطفا هرگونه سوالی در مورد برپشت کالا یا مبلغ آن را دارید با ما تماس حاصل بفرمایید.